Abelco Investment Group AB (publ) publicerar rapport för första halvåret 2017