Delårsrapport för Abelco Investment Group AB (publ) för perioden JANUARI – SEPTEMBER 2017