Kompletterande information gällande Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning 2017