Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Hotel Insider Plc förlänger teckningstiden