Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO 1) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 3 september 2018