Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS