Abelco Investment Group AB (publ) ökar sitt ägande i TBS Group från 51% till 70%