Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)