Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2018