Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) släpper kvartalsrapport i förtid