Korrigering av tidigare PM: Sista handelsdag i Abelco inkl TO2 avseende har ändrats till 2019-06-05