Abelco garanterar 30% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 1,5 miljoner TO