Handel med Abelcos teckningsoption TO2 påbörjas den 17 juni 2019