Zoomability Int AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 29 juli 2019