QuickBit eu AB (publ) nyemission övertecknad till 960%