Abelco publicerar information om viktiga innehav i Fatfish