Johan Rooth utsedd till ny VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ)