Beslut från extra bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd