Intervju med Abelco Investment Groups nytillträdde VD Johan Rooth