Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
31 mars, 2020

VD-BREV SAMT UPPDATERING KRING BOLAGETS VERKSAMHET OCH COVID-19

För VD-brev och uppdatering se bifogad fil,  Ladda ner PDF >
30 mars, 2020

TBS Groups dotterbolag TBS Yard AB ansöker om konkurs

Efter den senaste månadens händelseutveckling står det klart att TBS Yard AB inte lyckats få lönsamhet eller finansiering till sin verksamhet. Marknadssituationen i kombination med att bolaget inte levererat på […]
25 mars, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta på stämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 7 april 2020, och anmäla […]
19 mars, 2020

Förtydligande avseende avstämningsdag för Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare som är den 25 mars 2020

Sista dag för handel i Abelcos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 23 mars 2020. Utnyttjande av teckningsoptionerna Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO3) kan […]
18 mars, 2020

Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare är den 25 mars 2020

Sista dag för handel i Abelcos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 23 mars 2020 Utnyttjande av teckningsoptionerna Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO3) kan […]
18 mars, 2020

Corfind intervjuar Rightbridge Ventures nytillträdde VD Carlos Barrios

  Se hela intervjun här 
17 mars, 2020

RightBridge Ventures styrelse utser Carlos Barrios till RightBridge Ventures AB:s VD

Som uppföljning till tidigare kommuniké om grundande av Abelco Investment Groups (publ) (”Abelco”) dotterbolag RightBridge Ventures AB (”RightBridge”) med fokus på gaming och eSport, har nu RightBridge styrelse utsett Carlos […]
12 mars, 2020

Nytt antal aktier i Abelco Investment Group AB (publ)

Förvärvet av Fatfish Global Ventures AB finansierades till största del av nyemitterade aktier i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”). De nyemitterade aktierna medför en ökning i antalet aktier i […]
6 mars, 2020

Abelco´s portföljbolag Vopy tar nästa steg med ny investerare

Efter genomförd teknisk- och finansiell s.k. due diligence och granskning av av Vopy Technology AS (”Vopy”) har Per-Arne Sandström genom sitt holdingbolag P-A Sandström Consult AB valt att investera i […]
5 mars, 2020

VC bolag från Silicon Valley investerar i Abelco´s portföljbolag

Abelco Investment Group AB är nöjd med att meddela att eSports-företaget Esports Players League (“ESPL”), som delägts av iCandy Interactive Ltd (“iCandy”) har säkerställt en investering från det högt ansedda […]