Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
7 januari, 2020

Beslut från extra bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd

Under den extra bolagsstämma som hölls i Australien den 6 januari röstade aktieägarna för Fatfish Blockchain Ltd enhälligt igenom försäljning av deras portföljbolag Fatfish Global Ventures AB (Publ) till Abelco […]
23 december, 2019

VD Brev

Först vill jag vill börja med att tacka för förtroendet från styrelsen att ta över ledningen i Abelco Investment Group – ett fantastiskt spännande uppdrag. Jag känner en positiv känsla […]
18 december, 2019

Johan Rooth utsedd till ny VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco” eller ”Bolaget”) har genom sammanslagningen med Fatfish Global Ventures AB, vilken godkändes av extra bolagsstämma i Abelco den 17 december 2019, nu en större […]
17 december, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 17 december 2019 kl. 14:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak följande: att godkänna styrelsens förslag om att förvärva […]
17 december, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 17 december 2019 kl. 13.30 i Stockholm, beslutades följande: att anta ny bolagsordning där bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras från […]
12 december, 2019

Abelco publicerar information om viktiga innehav i Fatfish

I ett led att utveckla sitt erbjudande mot aktiemarknaden och särskilja Abelco från andra mindre investeringsbolag har styrelsen valt en strategi där Abelco via förvärvet av Fatfish Global Ventures AB (FGV) […]
28 november, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

 Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775–2745, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2019, kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. […]
20 november, 2019

Fatfish Global Ventures dotterbolag iCandy har ingått distributionsavtal med två separata spelstudios i Sydkorea

Baserat på sin mycket populära husdjurssimulator Hellopet, utvecklar nu Nanali Inc en mobil och global version av spelet, Hellopet House. Spelet kommer att publiceras av iCandy på 8 olika språk […]
20 november, 2019

Abelco förvärvar ca 8% av Vopy Technology AS som utvecklar och levererar en fullserviceplattform för Neobanker globalt

Vopy (www.vopy.com), med huvudkontor i Norge och utvecklingskontor i Kanada, är en fullserviceleverantör inom området. Företaget har ett s.k. BIN avtal i SEPA och kan erbjuda finansiella tjänster över hela […]
19 november, 2019

Abelco delårsrapport januari – september 2019

Lägre kostnader, högre intäkter Rörelseresultat efter avskrivningar 27,2% bättre än samma period föregående år Rörelsekostnaderna minskade med 17,4% medan intäkterna minskade med 3,4% Resultat per aktie 36% bättre än samma […]