Dokument

Viktiga dokument

I listan nedan finner du länkar till viktiga dokument som görs tillgängliga i samband med olika affärshändelser.

Kallelse till extra bolagsstämma onsdagen den 15 april 2020, kl. 10.00

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB, org.nr 556775-2745 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 april 2020, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm.

Fullmaktsformulär extrastämma 2020

Fullmaktsformuläret med eventuella bilagor skickas till Abelco Investment Group AB (publ) Kivra: 556775-2745 106 31 Stockholm med kopia per e-post till info@abelco.se i god tid före stämman

Kallelse till extra bolagsstämma 17 december 2019 kl 14.00

Stämman behandlar förvärvet av Fatfish Global Ventures AB. Publicerat 2019-11-28.

Kallelse till extra bolagsstämma 17 december 2019 kl 13.30

Stämman behandlar ändrade aktie- och kapitalgränser i bolagsordningen. Publicerat 2019-11-18.

Information om väsentliga innehav hos Fatfish

Fördjupad information om de väsentligaste innehaven som finns hos Fatfish Global Ventures AB. Publicerat 2019-12-10.

Fullmaktsformulär avseende båda extra bolagsstämmor den 17 december 2019

Krävs ifyllt och signerat för att kunna rösta i annans namn. Om fullmakten endast avser en av stämmorna ska tidpunkten för den stämma som ej är aktuell strykas över. Publicerat 2019-11-28.

Villkor Teckningsoptioner Serie TO3, 2019/2020

Samtliga villkor för teckningsoptioner serie TO3, 2019/2020. Publicerat 2019-11-28.

Villkor Konvertibler, 2019/2020

Samtliga villkor för konvertibelvillkor i samband med förvärv av Fatfish 2019/2020. Publicerat 2019-11-28.

Kallelse till årsstämma 15 maj 2019 kl 13.30

Publicerat 2019-04-15.

Villkor Teckningsoptioner Serie TO2, 2019/2021

Samtliga villkor för teckningsoptioner serie TO2, 2019/2021. Publicerat 2019-05-09.

Fullmaktsformulär för bolagsstämma 2019

Krävs ifyllt och signerat för att kunna rösta i annans namn. Publicerat 2019-04-15.

Villkor Teckningsoptioner Serie TO1, 2018/2020

Samtliga villkor för teckningsoptioner serie TO1, 2018/2020. Publicerat 2018-09-05.

Kallelse till extra bolagsstämma 15 november 2018 kl 13.30

Publicerat 2018-10-18.