Dokument

Viktiga dokument

I listan nedan finner du länkar till viktiga dokument som görs tillgängliga i samband med olika affärshändelser.

Kallelse till extra bolagsstämma 17 december 2019 kl 13.30

Publicerat 2019-11-18.

Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 17 december 2019

Krävs ifyllt och signerat för att kunna rösta i annans namn. Publicerat 2019-11-18.

Villkor Teckningsoptioner Serie TO3, 2019/2020

Samtliga villkor för teckningsoptioner serie TO3, 2019/2020. Publicerat 2019-11-18.

Kallelse till årsstämma 15 maj 2019 kl 13.30

Publicerat 2019-04-15.

Villkor Teckningsoptioner Serie TO2, 2019/2021

Samtliga villkor för teckningsoptioner serie TO2, 2019/2021. Publicerat 2019-05-09.

Fullmaktsformulär för bolagsstämma 2019

Krävs ifyllt och signerat för att kunna rösta i annans namn. Publicerat 2019-04-15.

Villkor Teckningsoptioner Serie TO1, 2018/2020

Samtliga villkor för teckningsoptioner serie TO1, 2018/2020. Publicerat 2018-09-05.

Kallelse till extra bolagsstämma 15 november 2018 kl 13.30

Publicerat 2018-10-18.