Investeringar

Vi investerar i tillväxtbolag

Investeringsmål

Vi strävar efter att investera i bolag där vi kan tillföra värden utöver själva kapitalet samt där vi tillsammans med bolaget kan planera för en publik notering inom 2 år.

Vi investerar även i bolag som redan är noterade där vårt kapital och vår kunskap skapar förutsättningar för utveckling, tillväxt och ytterst ökad lönsamhet. Vi genomför tidiga investeringar i tillväxtbolag. Vi är intresserade av företag som drivs av engagerade entreprenörer och har förutsättningar att snabbt skala upp sin verksamhet.

Vi är särskilt intresserade av verksamheter med historik och en stabil organisation. Finansiering skapar förutsättningar att växa snabbare eller genomföra eventuell omstrukturering.

Aktuella investeringar


Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN

Har du några
frågor?