Investor relations

Aktien och aktiekapital

Abelco Investment Group

Abelcos aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 24 maj 2017. Klicka här för att följa aktiens utveckling på NGMs hemsida.

Nordic MTF är NGM:s (Nordic Growth Markets) lista för mindre bolag. NGM är en av två börser i Sverige som med tillstånd från Finansinspektionen bedriver värdepappershandel. NGM ansvarar för handeln i bolagens aktier samt för granskningen av de listade bolagen.

Viktiga dokument

Vi har samlat alla viktiga dokument i en lista. Listan uppdateras löpande i samband med olika affärshändelser, t ex emissioner, stämmor, utdelningar.

Senaste dokumenten

Kallelse till extra bolagsstämma onsdagen den 15 april 2020
Publicerat 2020-03-27
Ladda ned kallelse ›

Fullmaktsformulär extrastämma 2020
Fullmaktsformuläret med eventuella bilagor skickas till Abelco Investment Group AB. Publicerat 2020-03-27.
Ladda ned fullmaktsformulär ›

Kalendarium

Abelco Investment Group AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

  • Bokslutskommuniké 2019: 18 februari 2020
  • Ordinarie bolagsstämma: 15 Maj 2020
  • Rapport avseende första kvartalet 2020: 26 maj
  • Rapport avseende första halvåret 2020: 26 augusti
  • Rapport avseende tredje kvartalet 2020: 24 november
  • Bokslutskommuniké 2021: 25 februari

Extra bolagsstämmor december 2019

Kallelse till extra bolagsstämma 17 december 2019 kl 14.00

Ladda ned dokument
Kallelse till extrastämman den 17 december 2019›

Kallelse till extra bolagsstämma 17 december 2019 kl 13.30

Ladda ned dokument
Kallelse till extrastämman den 17 december 2019›

Övriga dokument till stämmorna

Ladda ned dokument
Fatfish innehav›
Fullmaktsformulär›
Villkor TO3 bilaga 2A›
Konvertibelvillkor bilaga 1A›


Bolagsordning

Klicka för detaljer ›

Forum

Vill du diskutera aktien med andra investerare? Vi rekommenderar dig då att söka medlemskap i den slutna Facebook gruppen för Abelco samt ta del av kanalerna på Stockaboo respektive Placera. Vi är själva inte aktiva i dessa forum och har eller ingenting att göra vare sig med uppkomst av eller innehåll i olika forum som diskuterar Abelco och/eller dess aktie.

Insynsregister

Personer i ledande ställning i bolag noterade på NGM Nordic MTF ska från den 3 juli 2016 rapportera till FI som övriga börsbolag.

För ytterligare information:
marknadssok.fi.se

 

Revisor

ABC Revision AB, med huvudansvarig revisor Jenny Gentele (auktoriserad revisor)

Aktuella investeringar


Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN