Finansiella rapporter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
15 juni, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2017

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.abelco.se). För mer information, vänligen kontakta: Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ)  E-post: henrik.sundewall@abelco.se Telefon: […]
15 juni, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) korrigerar bokslutskommuniké januari – december 2017

Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare lämnade bokslutskommunikén för 2017 har efter samråd med revisor korrigerats primärt med hänvisning till pågående arbeten i dotterbolaget Hembad Sverige AB. Korrigeringen, […]
24 maj, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Nettoomsättningenuppgick till 2 431 KSEK (1 117 KSEK) Totala intäkter uppgick till 2 638 KSEK (2 102 KSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -5 082 KSEK (-1 925 KSEK) Resultatet […]
22 februari, 2018

Bokslutskommuniké 2017

VD-KOMMENTAR Första året i ny skepnad En intensiv vår 2017 kröntes av att Abelco noterades på NGM Nordic MTF under slutet av maj 2017. Sedan vi som ledning tog över […]
13 november, 2017

Delårsrapport för Abelco Investment Group AB (publ) för perioden JANUARI – SEPTEMBER 2017

Stora resurser och insatser har tillförts våra industriella investeringar i JVM Group AB, med tillhörande Mockfjärdshus AB och Hembad Sverige AB, samt i TBS Group AB, med tillhörande TBS Yard […]
28 augusti, 2017

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar rapport för första halvåret 2017

Rapport Period jan – jun 2017 Försäljning och resultat Abelco-gruppen Abelco-gruppen består av Abelco Investment Group AB som är moderbolag med underkoncernerna JVM Gruppen och TBS Gruppen. I båda dessa […]
31 maj, 2017

Kvartalsrapport 1 2017

Under första kvartalet har fokus legat på att genomföra den transformation bolaget tidigare kommunicerat med målet att bli ett renodlat investmentbolag vars aktie noteras på för ändamålet lämplig marknadsplats. Efter […]
23 maj, 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisningen finns att ladda ned på bolagets hemsida www.abelco.se Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom […]
13 februari, 2017

Bokslutskommuniké 2016

*Resultat i relation till antalet stamaktier, 75 000 000. Övertilldelningsemissionen registrerades först i februari 2017 och kom att öka antalet aktier till 105 000 000 stycken. Sifforna i denna rapport […]