Finansiella rapporter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 83(f å KSEK 546)
•    Periodens resultat uppgick till KSEK -9 328 (f å KSEK -10)
•    Resultat per aktie*: -0,12SEK (f å 0,00 SEK)
•    Eget kapital per aktie: 0,09 SEK (f å 1,18 SEK)
13 februari, 2017

Bokslutskommuniké 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 83(f å KSEK 546) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -9 328 (f å KSEK -10) •    Resultat per aktie*: -0,12SEK (f å 0,00 SEK) […]