Finansiella rapporter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) informerar marknaden om att bolaget har publicerat sin årsredovisning.
23 maj, 2017

Årsredovisning 2016

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) informerar marknaden om att bolaget har publicerat sin årsredovisning.Årsredovisningen finns att ladda ned på bolagets hemsida www.abelco.se Denna information är sådan information som […]
13 februari, 2017

Bokslutskommuniké 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 83(f å KSEK 546) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -9 328 (f å KSEK -10) •    Resultat per aktie*: -0,12SEK (f å 0,00 SEK) […]