Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
18 juni, 2018

Förtydligande kring årsredovisningen 2017

Värdering av fordringar i dotterdotterbolaget TBS Yard AB  TBS Yard har tidigare avtalat med den aktuella kunden om produktion och leverans av fartygsdelar i komposit. Avtalet har undertecknats av bägge […]
15 juni, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) styrelse utser Sven Hattenhauer till ny VD och koncernchef

Abelco Investment Group AB (publ) har sedan 2017 transformerats och renodlats till det investeringsbolag det är idag. Bolaget har en tydlig strategi: Investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till […]
15 juni, 2018

Kompletterande information gällande Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning 2017

I revisionsberättelsen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns två revisorskommentarer relaterade till koncernredovisningen. I delägda dotterbolaget TBS Group AB, organisationsnummer 559090-5542, fanns per bokslutsdagen marknadsnoterade aktier i Real Holding i […]
5 juni, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) aktieägare erbjuds teckna aktier i Hotel Insider Plc

Ny hotellbokningstjänst (www.hotelinsider.com) med attraktivt koncept som är internationellt skalbart. Hotel Insider erbjuder hotellbokning av kvalitetshotell till företag och privatpersoner med upp till 8-20% lägre pris än konkurrerande alternativ. Abelcos […]
1 juni, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group ingår LOI med Marstrom Composite kring börsnotering

TBS Group AB, som ägs till 51% av Abelco, har tillsammans med dotterbolaget TBS Yard AB ingått intentionsavtal (”LOI”) med Marstrom Composite AB. Parterna har som målsättning att uppnå bland […]
31 maj, 2018

Abelco Investment Group AB (publ): VD-brev 2/2018

Kära aktieägare! Det är på sin plats att jag kontaktar er och ber om ursäkt för att ni fått vänta på den utlovat utökade informationsgivningen. Skälen är flera, vilket ni […]
17 maj, 2018

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

A. Rätt att delta på stämman m.m.  Anmälan Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den […]
13 april, 2018

Flaggningsmeddelande i Umida Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ)har idag sålt 600 000 B-aktier i Umida Group AB (publ), vars aktie är upptagen till handel på AktieTorget, motsvarande 5,14% av bolagets kapital och röster.  Abelcos […]
13 april, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) investerar i norska Green Ideas AS inför börsnotering

Green Ideas specialiserar sig inom teknologi- och tjänsteleveranser inom miljömässiga ekosystem. Green Ideas har utvecklat lösningar för både privat- och företagsmarknad samt för offentliga miljöer. Green Ideas har genom helägt […]
22 mars, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner order från NKT HV Cables AB

NKT HV Cables AB som ingår i danska NKT-koncernen har lagt en första beställning på uppdaterad version av nyckelfärdigt så kallat skarvhus, vilket används för att skapa en skyddad miljö […]