Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
11 april, 2019

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

A. Rätt att delta på stämman m.m.  Anmälan Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den […]
8 april, 2019

Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco offentliggjorde 2018-10-16 sitt beslut att fullfölja planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS genom riktad nyemission omfattande 16 500 000 aktier såsom betalning för denna tilläggsinvestering. Investeringen om 1 650 000 kronor betalades med […]
2 april, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 1/2019

Att frigöra energi och fokusera framåt Utvecklingen i Mockfjärdshus har varit en besvikelse, i efterhand får jag konstatera att bolaget utvecklats till en dålig affär för Abelco. Bolaget står på […]
4 mars, 2019

QuickBit eu AB (publ) släpper Q2 rapport – vänder till vinst

Den höga omsättningen beror på flera lyckade samarbeten med olika s.k. introducentnätverk som framgångsrikt lyckats marknadsföra QuickBits lösningar för säkra betalningar via kryptovaluta med blockchain-teknik. ”QuickBits unika marknadserbjudande visar fortsatt […]
1 februari, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB minskar sitt innehav i Real Holding AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ), [Abelco], äger 70% av TBS Group AB som i sin tur äger aktier i Real Holding AB (publ). TBS Group AB har av strategiska skäl […]
21 december, 2018

QuickBit eu AB (publ) släpper Q1 rapport – ökar omsättningen kraftigt

Den höga omsättningen beror på flera lyckade samarbeten med olika s.k. introducentnätverk som framgångsrikt lyckats marknadsföra QuickBits lösningar för säkra betalningar via kryptovaluta med blockchain-teknik. ”Vi är positivt överraskade av […]
7 december, 2018

Ordförande i Abelco Investment Group AB (publ) har fredagen den 7 december 2018 köpt 750.000 aktier i Abelco.

För mer information, vänligen kontakta: Sven Hattenhauer, VDAbelco Investment Group AB (publ)E-post: sven.hattenhauer@abelco.seTelefon: +46 72 303 71 00 Om Abelco Investment Group AB (publ) Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i […]
5 december, 2018

Verkställande direktör i Abelco Investment Group AB (publ) har onsdagen den 5 december 2018 köpt 700.000 aktier i Abelco.

För mer information, vänligen kontakta: Sven Hattenhauer, VDAbelco Investment Group AB (publ)E-post: sven.hattenhauer@abelco.seTelefon: +46 72 303 71 00 Om Abelco Investment Group AB (publ) Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i […]
16 november, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 november 2018 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades: Att med ersättande av Henrik Sundewall välja Sven Hattenhauer […]
16 november, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) erhåller ytterligare återbetalning om 1,2 MSEK

”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran fortsätter som planerat. Liksom tidigare återbetalningar, avser vi att använda större delen av denna delåterbetalning för att stärka balansräkningen i Abelco samt […]