Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
Sven Hattenhauer, VD i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november.
7 november, 2018

Sven Hattenhauer invald i QuickBits styrelse

Sven Hattenhauer, VD i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november.”Abelco är […]
2 november, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) erhåller ytterligare återbetalning om 4 MSEK

Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) har en reversfordran sedan överlåtelsen av fastighetsprojektet Spiran 1 i Råsunda. En andra amortering om 4 MSEK har nu erhållits varvid Abelco har erhållit […]
1 november, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 4/2018

Abelcos likviditetsläge, förklaring till ägarförändringarna i TBS Group samt förväntningar i närtid.Trots upprepade övertalningsförsök att stanna kvar har Henrik Sundewall valt att lämna Abelcos styrelse för att få utrymme för […]
26 oktober, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) ökar sitt ägande i TBS Group från 51% till 70%

Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) som sedan tidigare äger 51% i TBS Group AB väljer nu att öka sitt ägande i bolaget till 70% genom förvärv av aktier från […]
25 oktober, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) erhåller återbetalning om 5,4 MSEK på utestående reversfordran

Abelco Investment Group AB (publ) har en reversfordran om totalt 16,2 MSEK sedan överlåtelsen av fastighetsprojektet Spiran 1 i Råsunda. En första amortering om 5,4 MSEK har nu erhållits och […]
22 oktober, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) föreslås erhålla styrelseplats i Quickbit eu AB (publ)

Sven Hattenhauer, VD i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”), föreslås att ta plats i styrelsen för Quickbit eu AB (publ (”Quickbit”). Beslut fattas vid en extra bolagsstämma i Quickbit […]
16 oktober, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 november 2018, kl 13.30 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.A.   […]
16 oktober, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka betalas genom kvittning och […]
11 september, 2018

Abelco Investment Group AB (publ): VD köper aktier och optioner i bolaget.

Verkställande direktör i Abelco Investment Group AB (publ) har fredagen den 7 september 2018 köpt 5 miljoner aktier samt 10 miljoner TO1 optioner i Abelco.Sven Hattenhauer, VD i Abelco, har […]
6 september, 2018

Abelco Investment Group AB (publ): VD-brev 3/2018

Jag har fått förtroendet att ta över ledningen av Abelco – ett fantastiskt uppdrag med stor potential. Jag går in i uppdraget med massor av energi och fokus, här finns […]