Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 november 2018, kl 13.30 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.
16 oktober, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 november 2018, kl 13.30 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.A.   […]
16 oktober, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka betalas genom kvittning och […]
11 september, 2018

Abelco Investment Group AB (publ): VD köper aktier och optioner i bolaget.

Verkställande direktör i Abelco Investment Group AB (publ) har fredagen den 7 september 2018 köpt 5 miljoner aktier samt 10 miljoner TO1 optioner i Abelco.Sven Hattenhauer, VD i Abelco, har […]
6 september, 2018

Abelco Investment Group AB (publ): VD-brev 3/2018

Jag har fått förtroendet att ta över ledningen av Abelco – ett fantastiskt uppdrag med stor potential. Jag går in i uppdraget med massor av energi och fokus, här finns […]
4 september, 2018

Abelco Investment Group AB (publ): information om teckningsoption, TO 1, första handelsdag 7 september 2018

Abelco Investment Group AB (publ) meddelade 28 augusti 2018 om att avstämningsdag för kostnadsfria teckningsoptioner, TO 1, sattes till 3 september 2018. Bolaget meddelar härmed att första dag för handel […]
31 augusti, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS ingår LOI med Green City Ferries AB

TBS Yard AB, dotterdotterbolag till Abelco Investment Group AB (publ) har ingått intentionsavtal (”LOI”) med Green City Ferries AB med ambition att teckna strategiskt samarbetsavtal avseende produktion av fartygsserien BB […]
30 augusti, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner ny order från NKT HV Cables AB

TBS Yard AB, dotterdotterbolag till Abelco Investment Group AB (publ) har vunnit en tilläggsorder från NKT HV Cables AB avseende modifiering och uppdatering av s.k. skarvhus. NKT HV Cables AB […]
29 augusti, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS tecknar samarbetsavtal med Bra Bullerplank AB

TBS Yard AB, dotterdotterbolag till Abelco Investment Group AB (publ) har tecknat samarbetsavtal med Bra Bullerplank avseende försäljning, utveckling av byggnadsdelar till bullerplank tillverkade i komposit. Inget ordervärde kan anges.TBS […]
29 augusti, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS tecknar samarbetsavtal och vinner order från Windy Boats

TBS Yard AB, dotterdotterbolag till Abelco Investment Group AB (publ) har tecknat nytt strategiskt samarbetsavtal med Windy Boats avseende effektivisering av produktion av s.k. skott (”bulkheads”). TBS Yard har erhållit […]
28 augusti, 2018

Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO 1) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 3 september 2018

Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare aviserade riktade nyemissionen om 16,1 MSEK har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av finansieringen vill Abelco förtydliga att bolaget kommer […]