Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
7 november, 2018

Sven Hattenhauer invald i QuickBits styrelse

”Abelco är en aktiv investerare och det betyder att vi tillför både strategisk och operativ kompetens till våra portföljbolag. Det är ett sätt för oss att säkerställa att våra innehav […]
2 november, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) erhåller ytterligare återbetalning om 4 MSEK

”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran fortsätter enligt plan. Vi avser att använda större delen av denna delåterbetalning för att både stärka balansräkningen i Abelco samt fortsatt stöd […]
1 november, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 4/2018

Trots upprepade övertalningsförsök att stanna kvar har Henrik Sundewall valt att lämna Abelcos styrelse för att få utrymme för andra uppdrag tidsmässigt krävande uppdrag. Henrik kommer även framöver vara en […]
26 oktober, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) ökar sitt ägande i TBS Group från 51% till 70%

TBS-gruppen är verksamma inom kompositapplikationer i flera branschsegment såsom bl.a. marint, industri och bygg. Inom marinbranschen utför man design, konstruktion och produktion av avancerade underhållsfartyg med katamaranskrov där både skrov […]
25 oktober, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) erhåller återbetalning om 5,4 MSEK på utestående reversfordran

”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran har påbörjats. Vi får nu större möjligheter att aktivt stötta våra innehav. Vi avser därför att använda större delen av denna delåterbetalning […]
22 oktober, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) föreslås erhålla styrelseplats i Quickbit eu AB (publ)

Abelco äger 8,9 % av aktierna i Quickbit och med avseende på ägarandelen väljer Abelco nu att engagera sig strategiskt i bolagets verksamhet. Utöver Sven Hattenhauer, föreslås även Johan Lund, […]
16 oktober, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

A.   Rätt att delta på stämman m.m. Anmälan Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den […]
16 oktober, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

Abelco Investment Group AB (publ) ingick avtal den 13 april 2018 med norska Green Ideas AS (”GIAS”) om strukturerat stöd inför bolagets planerade etablering i Sverige med efterföljande börsnotering som […]
11 september, 2018

Abelco Investment Group AB (publ): VD köper aktier och optioner i bolaget.

Sven Hattenhauer, VD i Abelco, har fredagen den 7 september 2018 köpt 5 miljoner aktier samt 10 miljoner TO1 optioner i Abelco, till kursen 0,08 kr per aktie samt 0,01 […]
6 september, 2018

Abelco Investment Group AB (publ): VD-brev 3/2018

Jag har fått förtroendet att ta över ledningen av Abelco – ett fantastiskt uppdrag med stor potential. Jag går in i uppdraget med massor av energi och fokus, här finns […]