Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
4 september, 2018

Abelco Investment Group AB (publ): information om teckningsoption, TO 1, första handelsdag 7 september 2018

Den av Bolaget tidigare aviserade nyemissionen om ca 16,1 MSEK genomfördes i s.k. units, innehållande aktier och teckningsoptioner. I samband med denna nyemission meddelades även att Bolaget ger ut kostnadsfria […]
31 augusti, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS ingår LOI med Green City Ferries AB

TBS Yard AB, majoritetsägt dotterbolag till TBS Group AB, som ägs till 51% av Abelco, har tecknat ett intentionsavtal (”LOI”) med Green City Ferries AB. Green City Ferries AB har […]
30 augusti, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner ny order från NKT HV Cables AB

TBS Yard AB, majoritetsägt dotterbolag till TBS Group AB, som ägs till 51% av Abelco, har erhållit ny order från NKT HV Cables AB inom segmentet skarvhus, vilka används för […]
29 augusti, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS tecknar samarbetsavtal med Bra Bullerplank AB

TBS Yard AB, majoritetsägt dotterbolag till TBS Group AB, som ägs till 51% av Abelco, har ingått samarbetsavtal med Bra Bullerplank AB, vilka erbjuder sina produkter inom flertalet marknadssegment såväl […]
29 augusti, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS tecknar samarbetsavtal och vinner order från Windy Boats

TBS Yard AB, majoritetsägt dotterbolag till TBS Group AB, som ägs till 51% av Abelco, har ingått samarbetsavtal med Windy Boats med fokus på tillverkning av komponenter i komposit. Kompositmaterialets […]
28 augusti, 2018

Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO 1) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 3 september 2018

Sista dag för handel i Abelco Investment Group ABs (publ) aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 30 augusti 2018. Utnyttjande av teckningsoptionerna Teckning av nya aktier genom utnyttjande […]
3 juli, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat om riktad emission av units, vilka får tecknas genom kvittning. Bolagets styrelse har vidare beslutat om tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till […]
2 juli, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) kvittningsemission avseende ytterligare förvärv i Quickbit eu AB (publ) registrerad

Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”) är sedan 2017 ett portföljbolag i Abelco. Tidigare under 2018 valde Abelco att öka sitt innehav genom att ingå överenskommelse med aktieägaren 4X Kapital AB […]
2 juli, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Hotel Insider Plc förlänger teckningstiden

Hotel Insider Plc (www.hotelinsider.com) ingår sedan tidigare i Abelcos portfölj. I och med Abelcos senaste tilläggsinvestering i bolaget ingicks en överenskommelse om att Abelcos aktieägare skall få erbjudande om att […]
2 juli, 2018

TBS Yard AB levererar skarvhus enligt tidigare order

Europamarknaden bedöms vara ca 40-50 st skarvhus per år. TBS målsättning är att bli marknadsledande i tillverkning/försäljning av skarvhus då TBS är först med att tillverka skarvhus av komposit och […]