Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
1 oktober, 2019

Abelco upptar lån om 15 MSEK

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa Bolagets finansiering. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för finansieringen är marknadsmässiga. Villkor  Låneavtal om 15 […]
15 juli, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 2/2019

QuickBit är nu framgångsrikt noterat. Bolaget har jobbat tillsammans med Eminova i ca 1 år, det har blivit granskat och genomlyst av NGM i ca 5 månader, en process som […]
24 juni, 2019

Zoomability Int AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 29 juli 2019

Zoomability Int AB (“ZOOM”) har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling anpassad för personer med funktionsnedsättning och begränsad rörelseförmåga. Fyrhjulingen är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar (PWC) och fyrhjulingar […]
12 juni, 2019

Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco kommer även ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare, för att reducera utspädningseffekten av ovanstående kvittningsemission. För varje fyrtal (4) per avstämningsdagen den 10 juni 2019 innehavda aktier i […]
7 juni, 2019

Abelco garanterar 30% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 1,5 miljoner TO

QuickBits nyemission ges ut i Units, där en (1) unit består av fyra (4) aktier samt tre (3) teckningsoptioner. Teckningskursen för en unit är 12,80 kr, motsvarande 3,20 kr per […]
5 juni, 2019

Erbjudande om teckning i Quickbit eu AB (publ) med företrädesrätt för aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ)

Totalt emitterar QuickBit 1 250 000 units och en (1) units handlas för 12,80 sek (3,20 kr per aktie), motsvarande totalt 16 000 000 sek. En (1) unit innefattar 4 aktier och 3 […]
5 juni, 2019

Korrigering av tidigare PM: Sista handelsdag i Abelco inkl TO2 avseende har ändrats till 2019-06-05

”Vi har gjorts uppmärksamma på de uppenbart felaktiga datum som publicerades i föregående PM avseende aktuell avstämningsdag. Vi har tyvärr brustit i vår korrekturläsning vilket jag ber om ursäkt för” […]
31 maj, 2019

Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO2) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 10 juni 2019

Sista dag för handel i Abelcos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 7 juni 2019. Utnyttjande av teckningsoptionerna Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO2) kan […]
20 maj, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) släpper kvartalsrapport i förtid

QuickBit ökade under sitt tredje kvartal omsättningen till 993 MSEK (477 MSEK i föregående kvartal) medan vinsten blev 17,8 MSEK (3 MSEK i föregående kvartal). Abelco äger totalt 4.375.000 aktier […]
15 maj, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 maj 2019 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets […]