Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
12 december, 2019

Abelco publicerar information om viktiga innehav i Fatfish

I ett led att utveckla sitt erbjudande mot aktiemarknaden och särskilja Abelco från andra mindre investeringsbolag har styrelsen valt en strategi där Abelco via förvärvet av Fatfish Global Ventures AB (FGV) […]
28 november, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

 Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775–2745, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2019, kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. […]
20 november, 2019

Abelco förvärvar ca 8% av Vopy Technology AS som utvecklar och levererar en fullserviceplattform för Neobanker globalt

Vopy (www.vopy.com), med huvudkontor i Norge och utvecklingskontor i Kanada, är en fullserviceleverantör inom området. Företaget har ett s.k. BIN avtal i SEPA och kan erbjuda finansiella tjänster över hela […]
18 november, 2019

Abelcos dotterbolag TBS Group har erhållit ett LOI avseende hyra av ett fartyg värt 4,5 MEUR

Detta LOI avseende fartygshyra medför att TBSMS under de närmaste 4 åren kan bedriva lönsam rederiverksamhet samt har en säkerställd fortsatt intäkt efter hyresperiodens slut. I nuläget saknar TBSMS kapital […]
14 november, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

A. Rätt att delta på stämman m.m. Anmälan Den som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den […]
14 november, 2019

Abelco och Fatfish Global Ventures går samman för att skapa ett ledande investeringsbolag med internationell närvaro

Till grund för transaktionen ligger en överenskommelse som innefattar ett initialt förvärv om 94,83% av kapital och röster i Fatfish, med avsikt att uppnå 100% inom kort. Abelco avser genomföra […]
16 oktober, 2019

Abelcos dotterdotterbolag TBS Yard AB erhåller order från Bra Bullerplank i Sverige AB

TBS Yard AB och Bra Bullerplank har inlett ett samarbete kring komponenter för insynsskydd och bullerdämpning så som skivor och stolpar i komposit. Baserat på den teknik TBS Yard använder, […]
1 oktober, 2019

Abelco upptar lån om 15 MSEK

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa Bolagets finansiering. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för finansieringen är marknadsmässiga. Villkor  Låneavtal om 15 […]
15 juli, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 2/2019

QuickBit är nu framgångsrikt noterat. Bolaget har jobbat tillsammans med Eminova i ca 1 år, det har blivit granskat och genomlyst av NGM i ca 5 månader, en process som […]
24 juni, 2019

Zoomability Int AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 29 juli 2019

Zoomability Int AB (“ZOOM”) har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling anpassad för personer med funktionsnedsättning och begränsad rörelseförmåga. Fyrhjulingen är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar (PWC) och fyrhjulingar […]