Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
5 juni, 2019

Korrigering av tidigare PM: Sista handelsdag i Abelco inkl TO2 avseende har ändrats till 2019-06-05

”Vi har gjorts uppmärksamma på de uppenbart felaktiga datum som publicerades i föregående PM avseende aktuell avstämningsdag. Vi har tyvärr brustit i vår korrekturläsning vilket jag ber om ursäkt för” […]
31 maj, 2019

Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO2) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 10 juni 2019

Sista dag för handel i Abelcos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 7 juni 2019. Utnyttjande av teckningsoptionerna Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO2) kan […]
20 maj, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) släpper kvartalsrapport i förtid

QuickBit ökade under sitt tredje kvartal omsättningen till 993 MSEK (477 MSEK i föregående kvartal) medan vinsten blev 17,8 MSEK (3 MSEK i föregående kvartal). Abelco äger totalt 4.375.000 aktier […]
15 maj, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 maj 2019 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets […]
9 maj, 2019

Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat om riktad emission av units, vilka får tecknas genom kvittning. Bolagets styrelse har vidare beslutat om tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till […]
29 april, 2019

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2018

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.abelco.se/ir). För mer information, vänligen kontakta: Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB (publ) E-post: sven.hattenhauer@abelco.se Telefon: […]
11 april, 2019

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

A. Rätt att delta på stämman m.m.  Anmälan Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den […]
8 april, 2019

Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco offentliggjorde 2018-10-16 sitt beslut att fullfölja planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS genom riktad nyemission omfattande 16 500 000 aktier såsom betalning för denna tilläggsinvestering. Investeringen om 1 650 000 kronor betalades med […]
26 februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018

EKONOMISK ÖVERSIKT KVARTAL 4 Fjärde kvartalet Okt-dec Okt-dec Förändring Tkr 2018 2017 Totala intäkter 3 959 3 097 862 Rörelseresultat efter avskrivningar -3 636 -9 942 6 306 Resultat efter […]
7 december, 2018

Ordförande i Abelco Investment Group AB (publ) har fredagen den 7 december 2018 köpt 750.000 aktier i Abelco.

För mer information, vänligen kontakta: Sven Hattenhauer, VDAbelco Investment Group AB (publ)E-post: sven.hattenhauer@abelco.seTelefon: +46 72 303 71 00 Om Abelco Investment Group AB (publ) Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i […]