Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
29 april, 2019

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2018

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.abelco.se/ir). För mer information, vänligen kontakta: Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB (publ) E-post: sven.hattenhauer@abelco.se Telefon: […]
11 april, 2019

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

A. Rätt att delta på stämman m.m.  Anmälan Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den […]
8 april, 2019

Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco offentliggjorde 2018-10-16 sitt beslut att fullfölja planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS genom riktad nyemission omfattande 16 500 000 aktier såsom betalning för denna tilläggsinvestering. Investeringen om 1 650 000 kronor betalades med […]
26 februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018

EKONOMISK ÖVERSIKT KVARTAL 4 Fjärde kvartalet Okt-dec Okt-dec Förändring Tkr 2018 2017 Totala intäkter 3 959 3 097 862 Rörelseresultat efter avskrivningar -3 636 -9 942 6 306 Resultat efter […]
7 december, 2018

Ordförande i Abelco Investment Group AB (publ) har fredagen den 7 december 2018 köpt 750.000 aktier i Abelco.

För mer information, vänligen kontakta: Sven Hattenhauer, VDAbelco Investment Group AB (publ)E-post: sven.hattenhauer@abelco.seTelefon: +46 72 303 71 00 Om Abelco Investment Group AB (publ) Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i […]
5 december, 2018

Verkställande direktör i Abelco Investment Group AB (publ) har onsdagen den 5 december 2018 köpt 700.000 aktier i Abelco.

För mer information, vänligen kontakta: Sven Hattenhauer, VDAbelco Investment Group AB (publ)E-post: sven.hattenhauer@abelco.seTelefon: +46 72 303 71 00 Om Abelco Investment Group AB (publ) Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i […]
22 november, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

EKONOMISK ÖVERSIKT KVARTAL 3 Tredje kvartalet Jul-sept Jul-sept Förändring Tkr 2018 2017 Intäkter exkl extraordinära poster 4 520 4 298 222 Extraordinära poster; ackordsjustering Mockfjärdshus 0 1 381 -12 292 […]
16 november, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 november 2018 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades: Att med ersättande av Henrik Sundewall välja Sven Hattenhauer […]
16 november, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) erhåller ytterligare återbetalning om 1,2 MSEK

”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran fortsätter som planerat. Liksom tidigare återbetalningar, avser vi att använda större delen av denna delåterbetalning för att stärka balansräkningen i Abelco samt […]
7 november, 2018

Sven Hattenhauer invald i QuickBits styrelse

”Abelco är en aktiv investerare och det betyder att vi tillför både strategisk och operativ kompetens till våra portföljbolag. Det är ett sätt för oss att säkerställa att våra innehav […]