Nyheter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
14 februari, 2020

Intervju med Abelco Investment Groups nytillträdde VD Johan Rooth

Se intervjun i sin helhet på Corfind.com här  
13 februari, 2020

Abelco ändrar datum för publiceringen av bokslutskommuniké 2019

Bolaget har sedan extra bolagsstämma den 17 december 2019 en delvis ny styrelse och sedan den 18 december 2019 en ny verkställande direktör. Mot bakgrund av den begränsade tid som […]
10 februari, 2020

Abelco Investment Group AB (publ) och Corfind i samarbete

”Detta är ett steg i att förstärka och förbättra vår kommunikation med marknaden. Det blir även en tillgång för våra portföljbolag som kan använda sig av en starkare kommunikatör och […]
3 februari, 2020

VD Brev – med bolagspresentation

Genom samgåendet med Fatfish Blockchain Ventures har vi skapat en rad möjligheter att skapa aktieägarvärde genom utveckling av befintliga såväl som nya initiativ. Vår närvaro i Singapore, Kuala Lumpur och […]
7 januari, 2020

Beslut från extra bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd

Under den extra bolagsstämma som hölls i Australien den 6 januari röstade aktieägarna för Fatfish Blockchain Ltd enhälligt igenom försäljning av deras portföljbolag Fatfish Global Ventures AB (Publ) till Abelco […]
23 december, 2019

VD Brev

Först vill jag vill börja med att tacka för förtroendet från styrelsen att ta över ledningen i Abelco Investment Group – ett fantastiskt spännande uppdrag. Jag känner en positiv känsla […]
18 december, 2019

Johan Rooth utsedd till ny VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco” eller ”Bolaget”) har genom sammanslagningen med Fatfish Global Ventures AB, vilken godkändes av extra bolagsstämma i Abelco den 17 december 2019, nu en större […]
17 december, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 17 december 2019 kl. 14:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak följande: att godkänna styrelsens förslag om att förvärva […]
17 december, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 17 december 2019 kl. 13.30 i Stockholm, beslutades följande: att anta ny bolagsordning där bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras från […]
12 december, 2019

Abelco publicerar information om viktiga innehav i Fatfish

I ett led att utveckla sitt erbjudande mot aktiemarknaden och särskilja Abelco från andra mindre investeringsbolag har styrelsen valt en strategi där Abelco via förvärvet av Fatfish Global Ventures AB (FGV) […]