Nyheter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
Abelcos intressebolag QuickBit eu AB (publ), (QuickBit), visar i dagens kvartalsrapport en kvartalsvinst på 3 mkr. Omsättningen för kvartal 2 uppgick till hela 477 mkr dvs drygt 6 gånger högre än föregående kvartal.
4 mars, 2019

QuickBit eu AB (publ) släpper Q2 rapport – vänder till vinst

Abelcos intressebolag QuickBit eu AB (publ), (QuickBit), visar i dagens kvartalsrapport en kvartalsvinst på 3 mkr. Omsättningen för kvartal 2 uppgick till hela 477 mkr dvs drygt 6 gånger högre […]
26 februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018

KVARTAL 4, OKTOBER – DECEMBER 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF Förbättrat rörelseresultat samt tuffa nedskrivningar · Rörelseresultatet -3.636 tkr (-9 942 tkr).  · Vårt intressebolag QuickBit […]
1 februari, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB minskar sitt innehav i Real Holding AB (publ)

TBS Group AB har de senaste 6 månaderna successivt minskat sitt innehav i Real Holding AB (publ). Från tidigare 13,6%, uppgår innehavet idag till 4,2%.Abelco Investment Group AB (publ), [Abelco], […]
21 december, 2018

QuickBit eu AB (publ) släpper Q1 rapport – ökar omsättningen kraftigt

Abelcos intressebolag QuickBit eu AB (publ), (QuickBit), visar i dagens kvartalsrapport en kraftig omsättningsökning. Omsättningen för kvartal 1 uppgick till drygt 74 mkr vilket är drygt 11 gånger högre än […]
7 december, 2018

Ordförande i Abelco Investment Group AB (publ) har fredagen den 7 december 2018 köpt 750.000 aktier i Abelco.

Kenneth Arnström, Styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ) [Abelco], har fredagen den 7 december 2018 köpt 750.000 aktier i Abelco, till kursen 0,058 kr per aktie. Transaktionen har skett […]
5 december, 2018

Verkställande direktör i Abelco Investment Group AB (publ) har onsdagen den 5 december 2018 köpt 700.000 aktier i Abelco.

Sven Hattenhauer, VD i Abelco Investment Group AB (publ) [Abelco], har onsdagen den 5 december 2018 köpt 700.000 aktier i Abelco, till kursen 0,055 kr per aktie. Transaktionen har skett […]
22 november, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Kraftigt förbättrat rörelseresultat jämfört med tredje kvartalet 2017 · Rörelseresultatet exkl extraordinära poster 60% bättre för tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. · Åtgärder vidtagna tidigare under 2018 […]
16 november, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 november 2018 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades: Att med ersättande av Henrik Sundewall välja Sven Hattenhauer […]
16 november, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) erhåller ytterligare återbetalning om 1,2 MSEK

Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) har en reversfordran sedan överlåtelsen av fastighetsprojektet Spiran 1 i Råsunda. En tredje amortering om 1,2 MSEK har nu erhållits varvid Abelco har erhållit […]
7 november, 2018

Sven Hattenhauer invald i QuickBits styrelse

Sven Hattenhauer, VD i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november.”Abelco är […]