Nyheter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat om riktad emission av units omfattande ca 16,1 MSEK samt tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare i syfte att reducera utspädningseffekten.
3 juli, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat om riktad emission av units omfattande ca 16,1 MSEK samt tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare i syfte att reducera […]
2 juli, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) kvittningsemission avseende ytterligare förvärv i Quickbit eu AB (publ) registrerad

Abelco Investment Group AB (publ) förvärvade tidigare under 2018 ytterligare 1 500 000 aktier i Quickbit eu AB (publ) vilket betalas med egna aktier i Abelco till kursen 0,18 kr per aktie. […]
2 juli, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Hotel Insider Plc förlänger teckningstiden

Aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ) har erhållit ett erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider Plc som varit en del av Abelcos portfölj sedan 2017. Villkoren för […]
2 juli, 2018

TBS Yard AB levererar skarvhus enligt tidigare order

Abelco Investment Group ABs (publ) delägda dotterdotterbolag TBS Yard AB levererar det första skarvhuset av modell MK2 till NKT HV Cables AB, enligt tidigare order. Leveransen avser ett skarvhus med […]
21 juni, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Hotel Insider Plc stärker försäljningsteamet och erhåller ytterligare 500 000 kr i pågående emission

Aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ) har ett pågående erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider Plc som varit en del av Abelcos portfölj sedan 2017. Hotel Insider […]
19 juni, 2018

Kommuniké från årsstämma i Abelco Investment Group AB

Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 19 juni 2018 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades i huvudsak:att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera över […]
18 juni, 2018

Förtydligande kring årsredovisningen 2017

Med anledning av vad som publicerats i massmedia gällande tidigare kommunicerad årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017, väljer styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) att publicera detta förtydligande i samförstånd med […]
15 juni, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) styrelse utser Sven Hattenhauer till ny VD och koncernchef

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har utsett Sven Hattenhauer till ny VD och koncernchef efter Henrik Sundewall som återgår till rollen som styrelseledamot med noterings- och investeringsfrågor som […]
15 juni, 2018

Kompletterande information gällande Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning 2017

Abelco Investment Group AB (publ) lämnar härmed kompletterande information gällande Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017.I revisionsberättelsen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns två revisorskommentarer relaterade till […]
15 juni, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2017

Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har publicerats.Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.abelco.se). För mer information, vänligen kontakta: Henrik […]