Nyheter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
1 oktober, 2019

Abelco upptar lån om 15 MSEK

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa Bolagets finansiering. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för finansieringen är marknadsmässiga. Villkor  Låneavtal om 15 […]
20 augusti, 2019

Delårsrapport april – juni 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) – NGM MTF

Lägre kostnader, högre intäkter Rörelseresultat efter avskrivningar 39,7% bättre än samma period föregående år Rörelsekostnaderna minskade med 18% medan intäkterna ökade med 25% Resultat per aktie 71% bättre än samma […]
15 juli, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 2/2019

QuickBit är nu framgångsrikt noterat. Bolaget har jobbat tillsammans med Eminova i ca 1 år, det har blivit granskat och genomlyst av NGM i ca 5 månader, en process som […]
25 juni, 2019

QuickBit eu AB (publ) nyemission övertecknad till 960%

Enligt av Nordic Growth Market NGM AB villkorat godkännande för notering på Nordic MTF så skall bolaget inför noteringsdagen 11 juli 2019 ha minst trehundra (300) aktieägare och rörelsekapital för […]
24 juni, 2019

Zoomability Int AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 29 juli 2019

Zoomability Int AB (“ZOOM”) har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling anpassad för personer med funktionsnedsättning och begränsad rörelseförmåga. Fyrhjulingen är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar (PWC) och fyrhjulingar […]
14 juni, 2019

Handel med Abelcos teckningsoption TO2 påbörjas den 17 juni 2019

Teckningsoptionen får kortnamn ABIG TO2 och har följande villkor i sammandrag. En (1) teckningsoption av Serie 2 (TO2) medför rätt att under tiden från och med den 1 juni 2021 […]
12 juni, 2019

QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för krypto-valutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel […]
12 juni, 2019

Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco kommer även ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare, för att reducera utspädningseffekten av ovanstående kvittningsemission. För varje fyrtal (4) per avstämningsdagen den 10 juni 2019 innehavda aktier i […]
7 juni, 2019

Abelco garanterar 30% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 1,5 miljoner TO

QuickBits nyemission ges ut i Units, där en (1) unit består av fyra (4) aktier samt tre (3) teckningsoptioner. Teckningskursen för en unit är 12,80 kr, motsvarande 3,20 kr per […]
5 juni, 2019

Erbjudande om teckning i Quickbit eu AB (publ) med företrädesrätt för aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ)

Totalt emitterar QuickBit 1 250 000 units och en (1) units handlas för 12,80 sek (3,20 kr per aktie), motsvarande totalt 16 000 000 sek. En (1) unit innefattar 4 aktier och 3 […]