Nyheter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
5 juni, 2019

Erbjudande om teckning i Quickbit eu AB (publ) med företrädesrätt för aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ)

Totalt emitterar QuickBit 1 250 000 units och en (1) units handlas för 12,80 sek (3,20 kr per aktie), motsvarande totalt 16 000 000 sek. En (1) unit innefattar 4 aktier och 3 […]
5 juni, 2019

Korrigering av tidigare PM: Sista handelsdag i Abelco inkl TO2 avseende har ändrats till 2019-06-05

”Vi har gjorts uppmärksamma på de uppenbart felaktiga datum som publicerades i föregående PM avseende aktuell avstämningsdag. Vi har tyvärr brustit i vår korrekturläsning vilket jag ber om ursäkt för” […]
31 maj, 2019

Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO2) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 10 juni 2019

Sista dag för handel i Abelcos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 7 juni 2019. Utnyttjande av teckningsoptionerna Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO2) kan […]
21 maj, 2019

Delårsrapport januari – mars 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) – NGM MTF

Tydliga förbättringar Resultat efter finansiella poster 26,2% bättre än samma period föregående år Intäkterna ökar samtidigt som kostnaderna minskar något Resultat per aktie 73,3% bättre än samma period föregående år […]
20 maj, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) släpper kvartalsrapport i förtid

QuickBit ökade under sitt tredje kvartal omsättningen till 993 MSEK (477 MSEK i föregående kvartal) medan vinsten blev 17,8 MSEK (3 MSEK i föregående kvartal). Abelco äger totalt 4.375.000 aktier […]
17 maj, 2019

QuickBit deltar vid småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

Småbolagsdagen pågår mellan kl. 08.00-18.00 och deltagandet är kostnadsfritt. QuickBit håller sin företagspresentation kl. 16.00 och representanter från bolaget kommer att finnas tillgängliga under hela dagen för att svara på […]
15 maj, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 maj 2019 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets […]
9 maj, 2019

Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat om riktad emission av units, vilka får tecknas genom kvittning. Bolagets styrelse har vidare beslutat om tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till […]
29 april, 2019

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2018

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.abelco.se/ir). För mer information, vänligen kontakta: Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB (publ) E-post: sven.hattenhauer@abelco.se Telefon: […]
11 april, 2019

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

A. Rätt att delta på stämman m.m.  Anmälan Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den […]