Nyheter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
20 maj, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) släpper kvartalsrapport i förtid

QuickBit ökade under sitt tredje kvartal omsättningen till 993 MSEK (477 MSEK i föregående kvartal) medan vinsten blev 17,8 MSEK (3 MSEK i föregående kvartal). Abelco äger totalt 4.375.000 aktier […]
17 maj, 2019

QuickBit deltar vid småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

Småbolagsdagen pågår mellan kl. 08.00-18.00 och deltagandet är kostnadsfritt. QuickBit håller sin företagspresentation kl. 16.00 och representanter från bolaget kommer att finnas tillgängliga under hela dagen för att svara på […]
15 maj, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 maj 2019 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets […]
9 maj, 2019

Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat om riktad emission av units, vilka får tecknas genom kvittning. Bolagets styrelse har vidare beslutat om tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till […]
29 april, 2019

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2018

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.abelco.se/ir). För mer information, vänligen kontakta: Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB (publ) E-post: sven.hattenhauer@abelco.se Telefon: […]
11 april, 2019

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

A. Rätt att delta på stämman m.m.  Anmälan Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den […]
8 april, 2019

Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco offentliggjorde 2018-10-16 sitt beslut att fullfölja planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS genom riktad nyemission omfattande 16 500 000 aktier såsom betalning för denna tilläggsinvestering. Investeringen om 1 650 000 kronor betalades med […]
2 april, 2019

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 1/2019

Att frigöra energi och fokusera framåt Utvecklingen i Mockfjärdshus har varit en besvikelse, i efterhand får jag konstatera att bolaget utvecklats till en dålig affär för Abelco. Bolaget står på […]
4 mars, 2019

QuickBit eu AB (publ) släpper Q2 rapport – vänder till vinst

Den höga omsättningen beror på flera lyckade samarbeten med olika s.k. introducentnätverk som framgångsrikt lyckats marknadsföra QuickBits lösningar för säkra betalningar via kryptovaluta med blockchain-teknik. ”QuickBits unika marknadserbjudande visar fortsatt […]
26 februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018

EKONOMISK ÖVERSIKT KVARTAL 4 Fjärde kvartalet Okt-dec Okt-dec Förändring Tkr 2018 2017 Totala intäkter 3 959 3 097 862 Rörelseresultat efter avskrivningar -3 636 -9 942 6 306 Resultat efter […]