Om Abelco

 
"Nothing happens until you move"

Abelco Investment Group AB (Publ) investerar i människor - som gör förändringen möjlig.

Vi investerar med hjärtat

Vi vill agera som en engagerad och kunnig ägare där vi kan bidra med kapital såväl som strategisk och operativ kompetens.

Vi investerar även med hjärtat vilket innebär att vi värderar mjuka faktorer och personliga egenskaper hos befintliga ägare. Det är ofta här vi hittar dolda värden och de avgörande faktorer som skapar stor framgång.


När Abelco gick in vårt bolag förändrades våra utvecklingsmöjligheter radikalt. Förutom finansiering fick vi ett bra bollplank för våra idéer, kunde utveckla verksamheten och ta bolaget till nästa nivå snabbare än vi vågat hoppas. Vi är mycket nöjda med Abelcos insatser och råd.

Thomas Steen, CEO & Founder, Hotel Insider PLC

Investeringsprofil
LÄS MER

Den bransch som företaget är verksamt i är inte lika viktigt som företagets potential att nå lönsamhet och tillväxt inom överskådlig tid.

En attraktiv investeringsmöjlighet innebär att vi kan tillföra mer än bara kapital. Vi tror på nära samarbeten och en situation där vi tillsammans med företaget vi investerar i kan skapa en positiv och hållbar värdeutveckling.

Värdebyggande
LÄS MER
Hur vi bygger värde

Abelco bidrar med såväl verksamhetsutveckling som tjänster och stöd inom finansiering, ägarspridning och noteringsprocesser. Vi investerar i bra bolag till rimlig värdering i syfte att skapa värdetillväxt till lägre kostnad och därmed en god affär för samtliga aktieägare och andra berörda parter.

Tillväxtfokuserat ägande

Abelco har stort fokus på portföljbolagens tillväxtpotential och stort engagemang finns i att stötta detta, både genom organisk tillväxt, intenationalisering samt genom tilläggsförvärv.

Likviditets- och investeringslösningar

Abelco arbetar med flera partners i syfte att skapa ett bra stöd för portföljbolagen. Sådana partners är olika typer av investerare (både privatpersoner och fonder), långivare, emissionsinstitut och marknadsplatser. Finansiella lösningar kan vara direktinvesteringar i olika former till lånestrukturer eller konvertibellån och optionslösningar.

Abelcos ledning

Johan Rooth

VD


Johan har flera års erfarenhet inom bank- och finanssektorn på Skandinaviska Enskilda Banken. Han har även haft flera styrelseuppdrag i teknik- och startupsektorn samt varit delaktig i flera M&A på området. Johan är även partner i investeringsföretaget Properio Ventures AB och är medgrundare av flera bolag inom startup branschen. Johan har stor erfarenhet av innovationsbolag och bolag i tidiga faser, dels i rollen som VD, styrelsemedlem, grundare och slutligen som investerare. Johan har även ett stort internationellt nätverk som kommer väl till pass för flera av bolagen i portföljen. Johan kommer närmast från rollen som VD och koncernchef för Fatfish Global Ventures AB. Johan studerade ekonomi vid Mid Sweden University and Business Communications - Investor Relations vid Göteborgs universitet

Carl Olsten

Styrelseledamot


Invald i styrelsen juni 2018. Carl har gedigen bakgrund som CFO med ca 20 års erfarenhet från rollen i entreprenörsdrivna företag som Bring CityMail och mer etablerade företag som OKI. Carl är nu egenföretagare inom finansiell rådgivning. Carl stärker styrelsens kompetens avseende redovisningsfrågor och effektiviseringsåtgärder både i dotterbolag och moderbolag.

Kenneth Arnström

Styrelseordförande


Styrelseordförande (f 1968). Med M&A, marketing och sales som bas, arbetar Kenneth med att leda konsumentdrivet internationellt förändringsarbete där organisation, onlinedimensionen och varumärke ger förutsättningar för konkurrenskraft. Kenneth har haft ledande internationella befattningar i marknadsledande företag inom bl a FMCG och online på bl a Diageo, Expekt, Carlsberg och Swedish Match.

Dato 'Larry Gan

Styrelseledamot


Larry Gan Nyap Liou ("Dato' Larry"), är en utbildad revisor och en certifierad managementkonsult. Larry tillbringade 26 år med Accenture, världens ledande konsultföretag. Larry var den verkställande partner för Accenture Asia och mellan 1999 och 2003 hanterade bolagets miljard (dollar) Fond i Asien. Han fungerade som ordförande i Association in Computer Industry Malaysia (“PIKOM”), vice ordförande i Association of Asian Oceania Computer Industry Organization, och en medlem av ministeriet för Science & Technologies Think Tank, och det amerikanska affärsrådet i Malaysia. För närvarande är Larry ordförande för Rev Asia Berhad och styrelseledamot i Minority Shareholder Watchdog Group och British British Commerce Chamber. Han var tidigare ordförande i Cuscapi Berhad, Diversified Gateway Solutions Berhad, samt chef för Amcorp Properties Berhad, Formis Resources Berhad, Tien Wah Press Holdings Berhad och ASX-listade iProperty Group Ltd (ASX: IPP).

Kin-Wai Lau

Styrelseledamot


Kin Wai är en teknisk investerare och entreprenör med bred erfarenhet över Asien och Europa. Kin Wai grundade sitt första företag vid 23 års ålder och har sedan dess byggt bolag inom internetmedier, mjukvara och bioteknik. Kin-Wai utsågs av media till en av de yngsta verkställande direktörerna för ett börsnoterade bolag i Sydostasien när han tog sitt första företag till en framgångsrik börsintroduktion vid 28 års ålder. Han har hittills lett ett halvt dussin teknikföretag där 6 av dem är noterade på börser i Asien och Stillahavsområdet. På senare tid grundade han Fatfish Internet Group ("Fatfish"), ett bolag som fokuserar på att bygga internetföretag i Sydostasien och Australien. Kin-Wai fungerar för närvarande som ordförande i iCandy Interactive Ltd (ASX: ICI). Han sitter också i styrelsen för olika offentliga och privata teknikföretag i hela Asien och Europa, till exempel Sedania Innovator Berhad, Lunch Actually Group och iFashion Group. Kin Wai var mottagare av ett heltäckande stipendium från ett energiföretag inom Fortune 500. Han fick en MBA-examen från University of Oxford och en Bachelor of Engineering-examen från University of Manchester.

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN

Har du några
frågor?