Om Abelco

 
"Nothing happens until you move"

Abelco Investment Group AB (Publ) investerar i människor - som gör förändringen möjlig.

Vi investerar med hjärtat

Vi vill agera som en engagerad och kunnig ägare där vi kan bidra med kapital såväl som strategisk och operativ kompetens.

Vi investerar även med hjärtat vilket innebär att vi värderar mjuka faktorer och personliga egenskaper hos befintliga ägare. Det är ofta här vi hittar dolda värden och de avgörande faktorer som skapar stor framgång.


När Abelco gick in vårt bolag förändrades våra utvecklingsmöjligheter radikalt. Förutom finansiering fick vi ett bra bollplank för våra idéer, kunde utveckla verksamheten och ta bolaget till nästa nivå snabbare än vi vågat hoppas. Vi är mycket nöjda med Abelcos insatser och råd.

Thomas Steen, CEO & Founder, Hotel Insider PLC

Investeringsprofil
LÄS MER

Den bransch som företaget är verksamt i är inte lika viktigt som företagets potential att nå lönsamhet och tillväxt inom överskådlig tid.

En attraktiv investeringsmöjlighet innebär att vi kan tillföra mer än bara kapital. Vi tror på nära samarbeten och en situation där vi tillsammans med företaget vi investerar i kan skapa en positiv och hållbar värdeutveckling.

Värdebyggande
LÄS MER
Hur vi bygger värde

Abelco bidrar med såväl verksamhetsutveckling som tjänster och stöd inom finansiering, ägarspridning och noteringsprocesser. Vi investerar i bra bolag till rimlig värdering i syfte att skapa värdetillväxt till lägre kostnad och därmed en god affär för samtliga aktieägare och andra berörda parter.

Tillväxtfokuserat ägande

Abelco har stort fokus på portföljbolagens tillväxtpotential och stort engagemang finns i att stötta detta, både genom organisk tillväxt, intenationalisering samt genom tilläggsförvärv.

Likviditets- och investeringslösningar

Abelco arbetar med flera partners i syfte att skapa ett bra stöd för portföljbolagen. Sådana partners är olika typer av investerare (både privatpersoner och fonder), långivare, emissionsinstitut och marknadsplatser. Finansiella lösningar kan vara direktinvesteringar i olika former till lånestrukturer eller konvertibellån och optionslösningar.

Abelcos ledning

Sven Hattenhauer

VD


Verkställande direktör och styrelseledamot. Snart 30 års erfarenhet från entreprenörsskap, affärsutveckling och försäljning främst inom IT-branschen. Tidigare roller som VD, förändringskonsult, försäljningschef, affärsområdeschef inom bl a Visma koncernen. Har tillbringat drygt 15 år i olika startups och är väl införstådd med entreprenörskapets villkor. Levererar passion, analysförmåga och utmanar gärna det gamla och invanda. Har lyckats kombinera affärskänsla med hög teknisk kompetens inom ett stort antal IT relaterade områden.

Carl Olsten

Styrelseledamot


Invald i styrelsen juni 2018. Carl har gedigen bakgrund som CFO med ca 20 års erfarenhet från rollen i entreprenörsdrivna företag som Bring CityMail och mer etablerade företag som OKI. Carl är nu egenföretagare inom finansiell rådgivning. Carl stärker styrelsens kompetens avseende redovisningsfrågor och effektiviseringsåtgärder både i dotterbolag och moderbolag.

Kenneth Arnström

Styrelseordförande


Styrelseordförande (f 1968). Med M&A, marketing och sales som bas, arbetar Kenneth med att leda konsumentdrivet internationellt förändringsarbete där organisation, onlinedimensionen och varumärke ger förutsättningar för konkurrenskraft. Kenneth har haft ledande internationella befattningar i marknadsledande företag inom bl a FMCG och online på bl a Diageo, Expekt, Carlsberg och Swedish Match.

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN

Har du några
frågor?